1. Wyjaśnij dlaczego, aby otworzyć słoik z dżemem, którego pokrywka typu 'twist' jest mocno przyssana, należy odwrócić go dnem do góry i zanurzyć go w gorącej wodzie.
2.Z jaką siłą oddziałują na siebie dwie jednakowe kulki metalowe, z których jedna ma ładunek 3q, a druga 5q, po zetknięciu ich i ponownym oddaleniu na odległość r.
3.Dlaczego gazy odznaczają się dużą ściśliwością?

1

Odpowiedzi

2009-12-27T13:40:05+01:00
1)
Nie wiem po co obracać ale w gorącej wodzie zawartość słoika ulegnie rozszerzeniu a więc podciśnienie zasysające nakrętkę zniknie a nawet ciśnienie w słoiku może być wyższe od atmosferycznego co odpych nakrętkę od słoika ułatwiając jego otwarcie.

2)
Po zetknięciu się kulek ładunki zrównają się do 4q.
Potem z prawa coulomba liczymy wzorem:
F=K×[(q₁×q₂):R²]
Gdzie:
F -siła z jaką dwa ładunki oddziałowywują na siebie
k -stała elektrostatyczna (9×10⁹Nm²/C²)
q₁ -ładunek pierwszej kulki
q₂ -ładunek drugiej kulki

Wektor siły zależny jest od ładunków:
jednoimienne - odpychają się
różnoimienne - przyciągają się

3)
Ponieważ gazy charakteryzują się najmniejszą gęstością a więc ich cząsteczki mają między sobą najwięcej miejsca na ruch i przy próbie ściśnięcia w gazach jest miejsce na te cząsteczki.