Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-26T13:19:31+01:00
M=0,1kg
Tp=0'C
Tk=100'C
Ct=334000J/kg (ciepło topnienia lodu)
Cw=4200J/(kg*'C) (ciepło właściwe wody)
Cp=2260000J/kg (ciepło parowania wody)
Q=?

Najpierw trzeba stopić lód w wodę
Q1=Ct*m [J]
Q1=334000*0,1
Q1=33400J=33,4kJ

Ogrzewamy wodę
Q2=Cw*m*dT [J]
dT=100'C (od 0'C do 100'C)
Q2=4200*0,1*100
Q2=42000J=42kJ

Skraplamy wodę w parę wodną
Q3=Cp*m [J]
Q3=2260000*0,1
Q3=226000J=226kJ

Q=Q1+Q2+Q3 [kJ]
Q=33,4+42+226
Q=301,4kJ