Klocek o masie m trzeba przesunąć na szczyt równi o długości l i wysokości h. Jaką pracę musi wykonać równoległa do równi siła pchająca klocek ze stałą, prędkością, jeżeli założymy, że nie ma tarcia? Porównać z pracą wykonaną przy bezpośrednim podnoszeniu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T08:48:24+01:00
Siły oraz wymiary równi tworzą podobne trójkąty prostokątne, przy czym:
F1 l
--- = ---, więc F1=mgl/h
mg h

Praca W1=F1*l = mgl²/h
Praca przy podnoszeniu: W2=mgh
W1/W2=l²/h²=(l/h)²