Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-26T14:15:29+01:00
Żelazo:
m1=0,1kg
T1=20'C
Cw1=452J/(kg*'C)
Woda:
m2=0,25kg
T2=20'C
Cw2=4200J/(kg*'C)
Miedź:
m3=0,15kg
T3=100'C
Cw3=386J/(kg*'C)
Tk=?

Q3=Q1+Q2
Cw3*m3*(T3-Tk)=Cw1*m1*(Tk-T1)+Cw2*m2*(Tk-T1)
Cw3*m3*T3-Cw3*m3*Tk=Cw1*m1*Tk-Cw1*m1*T1+Cw2*m2*Tk-Cw2*m2*T2
Cw1*m1*Tk+Cw2*m2*Tk+Cw3*m3*Tk=Cw3*m3*T3+Cw2*m2*T2+Cw1*m1*T1
Tk(Cw1*m1+Cw2*m2+Cw3*m3)=Cw3*m3*T3+Cw2*m2*T2+Cw1*m1*T1 ['C]
Tk=(Cw3*m3*T3+Cw2*m2*T2+Cw1*m1*T1)/(Cw1*m1+Cw2*m2+Cw3*m3)
Tk=(386*0,15*100+4200*0,25*20+452*0,1*20)/(452*0,1+4200*0,25+386*0,15)
Tk~24'C

Temp. końcowa ciał wynosi ok 24 stopnie Celsjusza.