Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T15:21:59+01:00
Zad. 1 w zalaczniku masz dodany rysunek z oznaczeniami(robiony na szybkiego jest tylko dla Ciebie pomoca)
a)
z tresci zadania wiemy ze |AB|=30cm, |DC|=14cm, i kąty|<EAD|=|<ABC|=45stopni. kąt AED=90 stopni, bo ED jest wysokoscia trapezu. z tego łatwo obliczamy ze kąt EDA=180-(90+45)=45stopni i z tego wynika ze |AE|=|ED| , a |AE|=(|AB|-|DC|)/2, wiec |AE|=(30-14)/2=8 i 8 jest wysokością tego trapezu a zarazem srednica kola. obliczay teraz promien kola 2r=h
r=1/2h
r=4
wiec Pokregu=pi*r^2, Pokręgu=16pi=16*3,14=50,24(w przyblizeniu)
b)obliczamy pole trapezu P=(a+b)\2 *h
P=(30+14)/2*8=44*4=176
i z proporcji
174-100%
50,24-x% mnozymy na krzyz i wychodzi ze
174x=5024
x=28,9%(w przyblizeniu) i to jest procent ktory jest zraszany
100%-28,9%=71,1%- szukany pracet


2zad.
a) otrzymamy szescian foremny
b) najpierw obliczymy polekoła
P1=pi*r^2 i r=1/2*h r=12
P1=pi*144=452,16 (w przyblizeniu)
teraz obliczamy pole szescianu
P2=(3*a^ 2 * pierwiastek3)/2 <-(z wlasnosci szescianu i kola na nim opisanego wiemy ze a- rowne jest promieniowi okregu opsanego na szescianie foremnym)
wiec podstwawiamy i wychodzi
P2=(3*144*pierwiastek3)/2=216*pierwiastek3 (pierwiastek3=1,73 w przyblizeniu) wiec
P2=373,68
teraz z proporcji obliczamy pracet:
452,16-100%
373,68-x%
x=82,6%
100%-82,6%=17,4% <-szukany procent osciętego koła.