Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T15:16:57+01:00
Ρw=1g/cm³
cp=ms*100%/mr
ms=cp*mr/100%=22%*0,5kg/100%=0,11kg=110g
mw=mr-ms=500g-110g=390g
Vw=mw/ρ=390g/1 g/cm³=390cm³=0,39dm³
1dm³=1000cm³