Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T14:36:45+01:00
- gen jest czynnikiem dziedzicznym, odpowiedzialnym za określoną cechę, czyli jest to jednostka dziedziczności
- geny znajdują się w chromosomach
- geny w chromosomie ułożone są liniowo
- geny mają ściśle określone miejsce w chromosomie, jest to tak zwany lopus
- zmiana położenia genu w chromosomie zachodzi podczas mejozy, w czasie crossing-over
- zjawisko crossing over jest przyczyną zmienności i rekombinacji
- geny leżące blisko siebie w chromosomie to geny sprzężone
- geny sprzężone powodują powstanie cech sprzężonych
- geny sprzężone dziedziczą się razem
- cechy sprzężone dziedziczą się razem, czyli niezgodnie z II. prawem Mendla
- cechy sprzężenia są tym silniejsze, im bliżej siebie znajdują się geny
- częstotliwość zjawiska crossing-over zależy od długości chromosomów oraz od ilości chromosomów w garniturze chromosomowym
- genetyczne skutki crossing-over widoczne są tylko w heterozygotach
- zjawisko crossing-over zachodzi w dowolnym miejscu, wzdłuż ramion chromosomów homologicznych
2009-12-26T14:38:20+01:00
Prawo Mendla w gametatch znajduje się zawsze jeden allel danego genu , prawo to nazywane jest prawem czystości gamet
2009-12-26T14:41:28+01:00
Prawa Mendla- reguły przekazywania cech dziedzicznych, opracowane w 1866r.
1. Każda gameta posiada tylko jeden allel z danej pary alleli genów.
2. Geny należące do jednej pary alleli są dziedziczone, niezależnie od genów należących do drugiej pary alleli, dlatego w drugim pokoleniu potomnym obserwuje się rozszczepienie fenotypów.

Thomas Morgan dopracował, teorię Mendla, gdyż była ona mało ścisła. Opracował teorię: (podana na sciaga.pl)