Pare zadań z matmy!

Zad. 2
Odległość od Ziemi do Słońca wynosi w przybliżeniu 150 mln km. Wyraż te wielkość w milimetrach. Wynik podaj w postaci a*10 do n, gdzie a należy do (1;10), n należy do N.

Zad. 3.
Ile w przybliżeniu sekund upłynęło od powstania państwa polskiego? Wynik podaj w postaci a*10 do n, gdzie a należy do (1;10), n należy do C.

Zad. 4.
Jedna tabletka pewnego preparatu witaminowego zawiera 20mg cynku. Wyraż tę wielkość w tonach. Wynik podaj w postaci a*10 do n, gdzie a należy do (1;10), n należy do C.

Zad. 27.
8 lat temu syn był 12 razy młodszy od ojca, a za 12 lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich? Za ile lat wiek syna będzie stanowił 2/3 wieku ojca? Po ile lat będą wtedy mieli?

Zad. 28.
Liczba kobiet pracujących w pewnej firmie stanowiła 30% liczby wszystkich zatrudnionych. Po przejściu na emeryturę trzech mężczyzn i zatrudnieniu siedmiu kobiet, procentowy udział kobiet wsród wszystkich zatrudnionych był równy 39,0625%. Ilu pracowników zatrudnia obecnie firma?

Zad. 29.
W pewnej fabryce liczba zatrudnionych kobiet stanowi 35% liczby wszystkich pracowników a mezczyzn jest o 252 więcej niz kobiet. Ile osób pracuje w fabryce?

Zad. 30.
Pan Raczek zainwestował na giełdzie 20 000 zł. Podzielił swój kapitał w stosunku 1:4. Za pierwszą część kupił akcje firmy A, a za resztę akcje firmy B. Po roku akcje firmy A podrożały o 12%, natomiast akcje firmy B staniały o 40%. Pan Raczek sprzedał wszystkie akcje i postanowił zainwestować w dzieła sztuki. Jaką kwotą wtedy dysponował? Ile procent pieniędzy stracił?

Zad. 74.
Suma pól dwóch kwadratów jest równa 104, a różnica długości ich przekątnych jest równa 4. Wyznacz długości boków tych kwadratów.

Zad. 75.
Suma kwadratów trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 155. Wyznacz te liczby.

Zad. 76.
Cena towaru po dwukrotnej obniżce o ten sam procent, spadła z 680 zł do 613,70 zł. O ile procent obniżono cenę za każdym razem?

Zad. 81.
W trójkąt równoramienny o podstawie dł. 6 i ramionach dł. 5 wpisano prostokąt w ten sposób, że jeden bok prostokąta zawiera się w podstawie trójkąta. Jakie może być największe pole takiego prostokąta?

Zad. 82.
Jaka najmniejszą wartość może mieć iloczyn dwóch liczb rzeczywistych różniących się o 6?

Zad. 83.
Sprzedawca sprowadza z hurtowni buty, płacąc po 80 zł za pare i sprzedając średnio 30 sztuk miesięcznie po 120 zł. Zaobserwowano, że każda kolejna obniżka ceny sprzedaży pary butów o 1 zł zwiększa sprzedaż miesięczną o 1 pare. Jaką cenę pary butów powinien ustalić sprzedawca, aby jego zysk miesięczny był największy?

Zad. 84.
Cena wynajęcia Sali na bal sylwestrowy wynosi 1500zł. Okazało się, że 5 osób musi zrezygnować z balu, w związku z tym każdy z pozostałych uczestników ma zapłacić o 10 zł więcej. Ile osób miało być początkowo na balu?

2

Odpowiedzi

2009-12-28T19:19:35+01:00
Zad2. 150 mln km= 15*10^1 mln km= 15* 10^1*10^6 km= 15*10^1*10^6*10^6 = 15*10^13 mm

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-28T21:17:57+01:00
Zadanie 29.
x- ilosc wszystkich zatrudnionych
0,35x - ilosc kobiet
0,35x +252 - ilosc mezczyzn
0,35x + 252=0,65x
x=840