1. Przez jaki wielomian należy pomnożyć wielomian P(x) = x + 2 aby otrzymac wielomian W(x) = x(do potęgi 3) + 8.

2. Dwusieczna CD dzieli trójkąt ABC na trójkąty ADC i CDB , ktorych srosunek pól jet równy 2:3. Zatem:
a) |AD| : |AB| = 2 : 5 b) |AD| : |AB| = 4 : 25
c) |AD| : |DB| = 4 : 9 d) |AD| : |DB| = √2 : √3

3. zadanie w załączniku.

4. Pole powierzchni bocznej walca o promieniu podstawy 1 jet równe 4pi . Wysokosć tego walca jest równa..?

5. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 4. Objętość tego walca jest równa..?

6. Jeśli długość wysokosci walca jest równa jego promieniowi i Pb oznacza pole powierzchni bocznej walca a Pp ooznacza pole podstawy walca, to:
a) Pb=Pp b) Pb=2Pp c) Pp=2Pb d) Pb=3Pp

7. Walec powstał z obrotu kwadratu wokół jego boku o dlugosci 4. Pole powierzchni calkowitej tego walca jest rowne ..?
a) 32pi b) 36pi c) 40pi d) 64pi

8. Po rozwinięciu powierzchni bocznej walca otrzymano kwadrat o boku 6pi. Objętość tego walca była równa.. ?

9. Wysokosc walca ma dlugosc 10 a obwod jego podstawy jest rowny 5pi . Tangens kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego tego walca do jego podstawy jest równy ...?

10. Jak zmieni sie objętość stożka gdy promien podstawy zwiekszymy 2 razy a wysokosc stożka zmniejszymy 2 razy..?

11. Jeżeli stosunek objętości dwóch kul jest równy 2:3 to stosunek dugości ich promieni jest równy ..?

12. Jeżeli stosunek objętości dwoch kul jest rowny 1 : 8 to stosunek pol powierzchni tych kul jest rowny ..?

13. Jeżeli stosunek pól powierzchni dwoch kul jest rowny 1 : 3to stosunek objętości tych kul jest rowny?

14. Jeżeli stosunek pol powierzchni dwoch kol jest rowny 1 : 4 to stosunek dlugosci ich promieni jest rowny ... ?

15. jezeli stosunek objętościdwoch podobnych stozkow jest rowny 8 to stousnek dluosci ich promieni jest rowny ..?

Z góry dziekuje za rozwiązanie tych zadan.

1

Odpowiedzi

2009-12-27T01:15:58+01:00
Zadanie 1
wystarczy wykonac dzielenie wielomianu W(x) przez P(x)
x^2-2x+4
---------------------
x^3 +8 :( x+2)
-x^3-2x^2
-------------------
-2x^2+8
2x^2+4x
------------------
4x+8
-4x-8
-------------
0

otrzymany wielomian jest na gorze czyli x^2 -2x+4lub drugi sposob schemat hornera

podziel wielomian w(x) przez -2 wyjdzie to samo