Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T14:57:43+01:00
1rola ogrodów botanicznych w zachowaniu populacji ginacych gatunkow roślin.:
-ma na celu zachowanie od zniszczenia lub uszkodzenia wszystkich elementów przyrody.
-utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych.
celem jest także utrzymanie bioróżnorodności gatunkowej oraz dziedzictwa geologicznego a także ciągłości występowania ekosystemów i gatunków.
Jej rolą jest także wprowadzanie odpowiednich postaw ludzi wobec przyrody i powracanie do stanu początkowego zasobów oraz elementów przyrodniczych.


2Różnorodność biologiczna przejawia się w tym, że podstawowe funkcje życiowe, wspólne dla wszystkich organizmów, realizowane są w rozmaity sposób. To zróżnicowanie jest głównie wynikiem zmienności na poziomie genów poszczególnych osobników i zespołów osobników
Często nie jesteśmy nawet świadomi faktu, że korzystamy z produktów, które powstały z elementów składających się na różnorodność biologiczną (tkaniny naturalne, wyroby skórzane, leki, kosmetyki). Do utrzymania warunków życia społeczeństw i stworzenia im szansy rozwoju różnorodność biologiczna jest tak samo niezbędna jak woda i powietrze.

15 3 15
2009-12-26T15:00:41+01:00
1.jaka rolę maja ogrody botaniczne w zachowaniu populacji ginacych gatunkow roślin.
ogrody botaniczne maja ważne zalety i cechy w zachowaniu populacji ludzi rośliney te rozwijają się kwitną i przekształcając się.
2.Wyjaśnij dlaczego zachowanie roznorodnosci biologicznej jst tak wazne dla ludzi
ponieważ ludzie uczą się o roślinach i o różnych zwierzętach np. na lekcjach biologii, dzięki zwierząt i roślinom ludzie maja wiele korzyści dla których przyroda byłaby dla nich ważniejsza.
14 2 14