1.w wyniku dysosjacji jonowek kwasu fosforowego(V)powstaje:
a)3 razy wiecej anionów fosforanowych(V) niż kationów wodoru
b)3 razy mniej kationów wodoru niż anionów fosforanowych(V)
c)3 razy mniej anionów fosforowanych(V) niż kationów wodoru
d)tyle samo kationów wodoru i anionów fosforanowych(V)
2.w wyniku dysosjacji jonowej zasady wapniowej powstaje
a)2 razy wiecej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia
b)2 razy mniej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia
c)2 razy wiecej kationów wapnia niż anionów wodorotlenkowych
d)tyle samo kationów i anionów

1

Odpowiedzi

2009-12-26T15:14:47+01:00
1.
H₃PO₄ <=> 3H⁺ + PO₄³⁻
c)3 razy mniej anionów fosforowanych(V) niż kationów wodoru

2.
Ca(OH)₂ <=> Ca²⁺ + 2OH⁻
a)2 razy wiecej anionów wodorotlenkowych niż kationów wapnia

dla ułatwienia dysocjacje zostały zapisane jako jednostopniowe