Odpowiedzi

2009-12-26T22:44:26+01:00
FIND

1. I find Jane guilty for our break up.
Obwiniam Jane za nasze rozstanie.

2. I managed to find my feet before my speech.
Udało mi się nabrać pewności siebie przed przemową.

3. I found a kitten when I was taking a walk.
Znalazłam kociątko kiedy byłam na spacerze.

4. Help me, I can't find my keys.
Pomóż mi, nie moge znaleźć swoich kluczy.

5. She has to find her way out of this problem on her own.
Musi sama znaleźć wyjście z problemu.

6. I found him working on the car,as usual.
Znalazłem go pracującego przy aucie, jak zwykle.

7. This plant is not found in Europe.
Ta roślina nie rośniew Europie.

8. How do you find her?
Co o niej sądzisz?

9. The robber was found out.
Złodziej został zdemaskowany.

10. I take my boyfriend as I find him, I don't want to change him.
Biorę mojego chłopakatakim, jaki jest, nie chce go zmieniać.

11. I hope nobody finds out about my sectret.
Mam nadzieję, że nikt sie nie dowie o moim sekrecie.

12. The portrait is to be found in the Louvre.
Ten portret znajduje się w Luwrze.

13. We found Paris a beautiful city.
Paryż bardzo nam się podobał.

14. How did you find the fish?
Jak smakowała ci ryba?

15. I found myself trapped because of that situation.
Znalazłam się wpułapce zpowodu tamtej sytuacji.

16. He was found to be dead.
Okazało się, że nie żyje.

17. She found herself wishing that she comes back to him.
Zdała sobie sprawę, że marzy o powrocie do niego.

18. Leave your room as you found it.
Zostaw swój pokój w takim stanie, w jakim go znalazłeś.

19. She arrived only to find that the train had left.
Kiedy przyjechała, okazało się, że pociąg już odjechał.

20. I wanted to take my sister to the playground, but I didn't find time.
Chciałem wziąć moją siostrę na plac zabaw, ale nie znalazłem czasu.

CHECK

1. Don't forget to check if the switch is in the 'off' position.
Nie zapomniej sprawdzić, czy przełącznik jest wyłączony.

2. I always check toys for potential dangers before giving them to my daughter.
Zawsze sprawdzam bezpieczeństwo zabawek przed daniem ich mojej córce.

3. The checked the hotel for gas leaks.
Sprawdzili, czy w hotelu nie ulatnia się gaz.

4. I asked my brother to check my essay for accuracy.
Poprosiłam brata o sprawdzenie poprawności mojego eseju.

5. I had to check if he was OK.
Musiałem go zapytań, czy nie ma zastrzeżeń.

6. It took our teacher only one day to check our exams.
Sprawdzenie egzaminów zajęło naszemu nauczycielowi tylko 1 dzień.

7. Everytime I see her I check myself from hitting her.
Za każdym razem gdy ją widzę powstrzymuję się przed uderzeniem jej.

8. After I had checked in at the hotel, I went sightseeing.
Po zameldowaniu się poszedłem zwiedzać.

9. Yesterday my mum was checked out of the hospital.
Wczoraj wypisali moją mamę ze szpitala.

10. The doctor had to check me over twice.
Lekarz musiał zbadać mnie dwukrotnie

11. I've checked her luggage through to Chicago.
Odprawiłam jej bagaż do Chicago.

12. I hate when someone is checking up on me all the time.
Nie znosze, kiedy ktoś mnie ciągle sprawdza.

13. I had to checked an impulse to laugh when I heard that story.
Musiałam powstrzymać się od wybuchnięcia śmiechem gdy usłyszałam tą historię.

14. My sister spends too much time on checking herself in the mirror.
Moja siostra spędza za dużo czasu przeglądając się w lustrze.

15. It seems I'll win, I put your King in check.
Wygląda na to, że wygram, zaszachowałemtwojego króla.

16. Nurseshave to check their patients' progress.
Pielęgniarki muszą sprawdzać czy stan ich pacjentów się poprawia.

17. We must check out this new film.
Musimy zobaczyć ten nowy film.

18. Check him out, he looks like an idiot in that suit.
Spójrzcie na niego, wygląda jak idiota w tym garniturze.

19. She looked in the wardrobe to check on wheter he had taken his coat.
Zajrzała do szafy by sprawdzić, czy wziął swój płaszcz.

20. Check if the baby's asleep, please.
Sprawdź proszę czy dziecko śpi.