Odpowiedzi

2009-12-26T18:48:56+01:00
Ok. To jest trójkąt charakterystyczny.
Pomiędzy jego bokami są pewne zależności- np. to, że jeden bok jest 2 razy większy od drugiego. Dokładny opis takiego trójkąta masz w załączniku.

A teraz.
W danych masz napisane, że ta lina tworzy względem powierzchni wody kąt 60`. Więc rysujesz poziomą, prostą kreskę, i drugą, nachyloną do niej pod takim kątem. Teraz rysujesz kolejną, która jest prostopadła do tafli wody. Teraz musisz już tylko stworzyć trójkąt. W tym celu rysujesz kolejną kreskę, PROSTOPADŁĄ DO KRESKI 2.

Gratulacje, właśnie narysowałeś trójkąt.

Teraz wystarczy, że policzysz:


12m= a * 1.8 (sorry, ale nie wiem, jak się na klawiaturze robi pierwiastek, a 1.8 to przybliżony wynik pierwiastka z 3)

a= 12/ 1.8
a= ok 6.6
2a= 2 * 6.6
2a= 13.2

Więc ten trójkąt będzie miał boki o długościach: 12, 6.6 i 13.2, a że 13.2 jest większe od 10, to... tak, zanurzy się na 10 m :)
1 5 1