Potrzebuje
1. Drugą zasadę dynamiki Niutona
2. Swobodne spadanie ciała
3. Co to jest pęt?
4. Co oznacza słowo swobodne (spadanie)
5. Zasadę zachowania pędu .
6. Jakie są opory ruchu , od czego zależą , kiedy są korzystne , a kiedy niekorzystne , jak można je zmniejszyć ?

Dam najlepszą .:)

2

Odpowiedzi

2009-12-26T18:06:26+01:00
1.Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła (różna od zera), to ciało porusza się ruchem zmiennym i przyspieszenie w tym ruchu jest wprost proporcjonalne do działającej siły a odwrotnie proporcjonale do masy.
2.SWOBODNE SPADANIE CIAŁ JEST RUCHEM JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONYM, ZACHODZĄCYM POD WPŁYWEM STAŁEJ SIŁY. odbywa się tylko pod wpływem grawitacji.
3.w mechanice wielkość fizyczna opisująca ruch ciała. Pęd mają wszystkie formy materii, np. ciała obdarzone masą spoczynkową, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne. Pęd można przedstawić wzorem p= m*v
4.Jest to spadanie ciał , które odbywa się wyłącznie pod wpływem siły grawitacji. ( czyli np.: bez ruchu człowieka, przykładem na to jest opuszenie długopisu itp.)
5.W układzie odizolowanym suma wszystkich pędów nie zmienia się.
6. Oporami ruchu nazywamy wszystkie siły działające na poruszające się ciało fizyczne, które przeciwdziałają poruszaniu się tego ciała.
Rodzaje oporów ruchu:

* tarcia
* lepkości
* toczenia
* wzniesienia
* aerodynamiczny
* bezwładności
Opory ruchu zależą od siły tarcia . Korzystne są wtedy gdy je wykorzystujemy, a niekorzystne gdy nam coś utrudniają. Można je zmieniać, np. poprzez opływowy kształt ciała ryb, aut, samolotów, sypanie piaskiem na lód.
4 5 4
2009-12-26T18:07:25+01:00
1. Jeżeli na ciało działa stała siła nierównoważona, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyśpieszeniem lub opóżnieniem wprost proporcjonalnym do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalny do masy ciała.

2. To spadanie w próżni, gdzie jedyną siłą działającą na ciało jest siła grawitacji:
a). czas trwania swobodnego spadania ciał: t=pierwiastek z 2h/g
czas trwania swobodnego spadania ciał jest wprost proporcjonalny do pierwiastka z wysokości.
b). prędkość końcowa swobodnego spadu: Vk=pierwiastek z 2h*g