Odpowiedzi

2009-12-27T18:39:32+01:00
Napisz wypracowania . :
1 ) . Koncepcja człowieka w Biblii.

Koncepcje zależą głównie od tematyki fragmentu.
Księga rodzaju opisuje człowieka, który został stworzony na wzór naszego Pana. Dostał on wolną wolę, jednakże jest ona ograniczona znacznymi zasadami, które są zawarte w m.in. X przykazaniach.
Śmierć jak i życie zależne są od Boga, więc człowiek powinien być mu szczerze oddany!
Druga koncepcja zawarta jest w księdze kaznodziei, czyli eklezjastów. Księga ta zwana jest również Koheleta, pokazany jest tak bardzo pesymistyczny wizerunek człowieka.. marna, słaba, mała i na dodatek bezsilna istota, niepojmująca bardzo wielu znacznych spraw; jego działania nie mają w ogóle żadnego znaczenia dla otaczającego go świata.
Dla Koheleta dosłownie wszystko jest marne.
W Nowym Testamencie pierwszy raz pojawia się rozdzielenie jak i określenie duszy oraz ciała w człowieku, które jest zaczerpnięte przez św. Pawła ( z wierzeń starożytnych greków ).
Pojawia się także stwierdzenie, że to człowiek jest najlepszym, najpomocniejszym, najukochańszym, po prostu naj dzieckiem Boga. W związku z tym głosić on powinien chwałę boską.
Jednakże niektórzy, Ci, o twardym, oschłym sercu odrzucali wiarę, oddając się próżności.
Bóg zasmucony wysyła na Ziemię swego syna, który musi wzywać do pokuty, służeniu Bogu, nawracać jak i odkupić grzechy WSZYSTKICH ludzi!
Istnieje jeszcze jedna przyczyna przybycia na Ziemię Jezusa.
Otóż człowiek nie uznając Boga, przechodzi pod kontrolę tzw. 'nicości'. Tym świat jest pod względem duchowym.
Człowiek wówczas zaczyna żyć docześnie, w ogóle nie interesując się losem po śmierci. Jednocześnie wychwalając siebie ponad wszystko.
Bóg wysyła Jezusa, by przez jego stratę ukazać ludowi swą miłość jak i zainteresowanie ludźmi.
Życie Jezusa można by porównać do metafory historii wiary.
Przypomnijmy;
1. narodziny, 2. śmierć Jezusa, 3. upadek wiary, 4. zmartwychwstanie.
Ostatnia koncepcja jest oparta na Genezis.
Jedynym sposobem na życie jest wybór głoszonej wiary tylko przez CHRYSTUSA.

Wszystkie owe koncepcje mają za zadanie uporządkować ten oto prosty stosunek, schemat:
1. Bóg, 2. Człowiek, 3. Świat.

P.S pisałam sama, więc spamu nie ma.
Pozdrawiam :)
2 5 2