Zad. 2
Odległość od Ziemi do Słońca wynosi w przybliżeniu 150 mln km. Wyraż te wielkość w milimetrach. Wynik podaj w postaci a*10 do n, gdzie a należy do (1;10), n należy do N.

Zad. 3.
Ile w przybliżeniu sekund upłynęło od powstania państwa polskiego? Wynik podaj w postaci a*10 do n, gdzie a należy do (1;10), n należy do C.

Zad. 4.
Jedna tabletka pewnego preparatu witaminowego zawiera 20mg cynku. Wyraż tę wielkość w tonach. Wynik podaj w postaci a*10 do n, gdzie a należy do (1;10), n należy do C.

Zad. 27.
8 lat temu syn był 12 razy młodszy od ojca, a za 12 lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich? Za ile lat wiek syna będzie stanowił 2/3 wieku ojca? Po ile lat będą wtedy mieli?

2

Odpowiedzi

2009-12-26T19:33:21+01:00
Zad 2.

150 mln km = 15000000000000 cm
15000000000000 cm = 1,5 * 10 do 13 potęgi

jesli Ci oto chodzi ..

zad 4.

2,0 × 10 do minus 8 potegi tony

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T00:10:27+01:00

150 mln km = 1,5 * 10¹₄mm

Zad. 3.
2009 - 966 = 380 948 dni = 9142752,4 h = 548565144 min = 32* 10 ⁹ s

Zad. 4.
20mg = 2 * 10 ⁻8 tony.

Zad. 27.
8 lat temu syn był 12 razy młodszy od ojca, a za 12 lat ojciec będzie 2 razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich? Za ile lat wiek syna będzie stanowił 2/3 wieku ojca? Po ile lat będą wtedy mieli?
y - wiek syna
x - wiek ojca
Układ równań:
y - 8 = (x - 8):12/ * 12
2(y +12) = x +12

12 y - 96 = x - 8
2y + 24 - x -12 = 0

x = 12y - 88
2y + 24 - 12y - 88 = 12

x = 12y - 88
-10y = -100/:(-10)

x = 12y - 88
y = 10

x = 12 * 10 - 88
y =10

x = 32
y = 10
Obecnie syn ma 10 lat ojciec 32 lata
1 5 1