1. Samochód porusza się ruchem jednostajnym. Siła, którą silnik samochodu działa na koła jest równa 200 N. Jaki jest współczynnik tarcia jeżeli wiemy, ze samochód ma masę 800 kg ??? (rozrysuj siły).

2. Wagon o m=20 t i v = 54 m/s został zahamowany w czasie 1 min i 40 s. Oblicz siłę hamującą.

3. Oblicz czas hamowania samochodu o m= 1200kg i v = 72km/h, jeżeli siła hamująca wynosi F=2kN.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T19:52:10+01:00
1.
F = 200 N
m = 800 kg
g = 10 m/s^2

Jeżeli samochód porusza się ruchem jednostajnym, to siła tarcia jest równa sile silnika.

T = F = 200 N

T = ƒ • m • g
ƒ = T / (m • g)

ƒ = 200 / (800 • 10) = 0,025 ≈ 0,3

2.
m = 20 t = 20 000 kg
v = 54 m/s
t = 1 min 40 s = 100 s

F = m • a
a = v / t
F = (m • v) / t
F = (20 000 • 54) / 100 = 10 800 N = 10,8 kN

3.
m = 1 200 kg
v = 72 km/h = 20 m/s
F = 2 kN = 2 000 N
t = v / a
a = F / m
t = (v • m) / F
t = (20 • 1 200) / 2 000 = 12 s