Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T12:32:23+01:00
1)Słowem
2)paweŁ
3)aniOł
4)Watykan
5)nOwy
6)Biblia
7)błOgosławił
8)droGą
9)mAryja
10)Jezus
11)świętE
12)Stary
13)Testament
14)Betlejem
15)Litanie
16)Izajasz
17)Szata
18)Kościół
19)kamieniOwanie
20)kaCper
21)melchIor
22)Ewangelia
23)Baltazar
24)pIotr
25)terEsa

1)czym Bóg stworzył świat?
2)jeden z ewangelistów
3)zwiastował maryji
4)stolica papieska
5)stary i ... testament
6)święta księga
7)co bóg robił siódmego dnia?
8)"ja jestem ... i światłem, i życiem"
9)matka jezusa
10)dziecię maryji
11)pismo ...
12)przeciwieństwo nowego testamętu
13)może być stary i nowy
14)miejsce narodzin jezusa
15)np. do najświętszej maryi
16)jeden z proroków
17)ma ją na sobie ksiądz w kościele
18)chodzę tam co niedzielę
19)rzucanie w kogoś kamieniami, w celu uśmiercenia, zginął tak św szczepan
20)jeden z trzech królów
21)kacper, ... , baltazar
22)piszą ją ewangeliści
23)trzeci mędrzec
24)uczeń św jana chrzciciela, później jezusa
25)matka ... z kalkuty

Hasło: Słowo Boga jest blisko Ciebie

P.S. mam inne wydawnictwo, ale książki powinny być podobne, a i hasła dałem ogólne ;)