Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T15:58:36+01:00
Te siły nie są w jednej płaszczyźnie. Aby zobaczyć co to znaczy, że wszystkie są wzajemnie prostopadłe trzeba wyobrazić sobie wierzchołek sześcianu. Te siły są zaczepione w wierzchołku i tak położone jak wychodzące z niego krawędzie.

Aby obliczyć siłę wypadkową najpierw liczymy z twierdzenia Pitagorasa siłę wypadkową dowolnych dwóch z nich:
F = √(10² + 10²) = 10√2

Następnie obliczamy, również korzystając z twierdzenia Pitagorasa wypadkową siły F i trzeciej nie branej dotąd sił (siła F zastępuje dwie pozostałe - to przekątna ściany naszego sześcianu):
Fw = √(F² + 10²) = 10√3

jak jeszcze czegoś po tych wyjaśnieniach nie rozumiesz pisz na pw
1 5 1