Odpowiedzi

2009-12-26T22:59:47+01:00
W wykonywaniu obowiązków poselskich poseł w szczególności ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Sejmu i jego organów;


2) wybierać i być wybieranym do organów Sejmu;


3) zwracać się do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Sejm lub komisję sejmową;


4) zwracać się do komisji sejmowej o rozpatrzenie określonej sprawy;


5) uczestniczyć w podejmowaniu poselskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych oraz w rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał Sejmu;


6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm lub komisje sejmowe;


7) wnosić interpelacje i zapytania poselskie.

wykonywaniu obowiązków senatorskich senator w szczególności ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Senatu i jego organów;


2) wybierać i być wybieranym do organów Senatu;


3) zwracać się do Prezydium Senatu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Senat lub komisję senacką;


4) zwracać się do komisji senackiej o rozpatrzenie określonej sprawy;


5) uczestniczyć w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu;


6) uczestniczyć w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Senat lub komisje senackie.