Jak ktos odpowie na wszytko i dobrze to dam jako Najlepsza :)
tylko prosze o podawanie wytłumaczeń i wszystkich potrzebnych wzorów!!!
Zad.1
Ile wynosi średnia wartośc siły działającej na tłok w silniku traktora jeżeli powierzchnia tłoka jest równa 75cm2,a średnie ciśnienie gazu powstałego ze spalania paliwa jest równa 400 kPa?
zad.2
Ile wynosi średnia wartośc siły działającej na tłok w cylindrze parowozu, jeżeli środnia wewnętrzna cylindra wynosi 20cm, zaś średnie ciśnienie pary ma wartośc 1,2kN/cm2?
zad.3
Ciśnienie pary w kotle wynosi 1,2 MPa. Jaką wartośc ma siła działająca na całą wewnętrzną powierzchnię kotła równą 1,5m2 ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T22:21:21+01:00
1.
75cm2=0,0075m2
p=F/S
F=Sp
F=0,0075m2*400000Pa=3000N=3kN
3.
Ciśnienie pary w kotle p = 1,2 MPa zamieniam na paskale p = 1 200 000 Pa

Powierzchnia wewnętrzna kotła S = 1,5 m2

Ciśnienie (p) obliczamy ze wzoru:

p = F/S
Przekształcamy wzór, aby obliczyć siłę nacisku - parcia (F) pary na ścianki kotła

F = p * S

jednostki : Pa * m2 = N/m2 * m2 = N

F = (1200000 * 1,5 ) [ Pa * m2 = N


2.

20cm :2 = 10cm
P= pi*r2=3,14 * (10cm)2=3,14 * 100cm2=314cm2
Dane:
s=314cm2
p=1,2kN/cm2
Szukane:
Fn=?

p=Fn*s
Fn=p*s
Fn=1,2kN/cm2 * 314cm2
Fn=376,8kN
Odp. Wartość siły działającej na tłok wynosi ok.376,8kN.
1 5 1