Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T17:02:36+01:00
,,Jezus jako król\
Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: „ Czy Ty jesteś Królem Żydowskim”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o Mnie ? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus:” Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego” A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: „ Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem, i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu .
Wówczas Piłat wziął Jezusa, i kazał Go ubiczować. A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ja na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili:” Witaj Królu Żydowski” i policzkowali Go.