Podstawą ostrosłupa jest trapez równoramienny o podstawach długości 3 cm i 5 cm oraz ramieniu długości 7 cm. Spodek wysokości ostrosłupa jest punktem przecięcia przekątnych podstawy, a dłuższa krawędź boczna ma długość 10 cm.
Oblicz objętość ostrosłupa.

Proszę o dokładne, z obliczeniami rozwiązanie (plus jeżeli możecie to jakiś rysunek)-możecie umieszczać w załącznikach.

Wszystkie odpowiedzi nie zgodne z zadaniem, bez obliczeń zgłaszam jako spam.

Wybieram najlepszą odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-02T21:49:57+01:00
Rysunek postawy - http://zapodaj.net/154723cdf7cb.png.html
z tw. Pitagorasa
h² = 7² - 1² = 48 => h = 4√3
h² = d² - 4²

7² - 1² = d² - 4²
d² = 49 - 1 + 16 = 64
d = 8

z tw. Talesa
d/x = 4/2,5
x = 2,5d/4 = 20/4 = 5

z tw. Pitagorasa
H² + x² = 100
H = √(100 - 25) = 5√3

V = 1/3 *Pp *H
Pp = (3 + 5)h/2 = 8*2√3 = 16√3
V = 16√3 * 5√3/3 = 80

jeżeli czegoś z tych wyliczeń nie rozumiesz pisz na pw
6 3 6