Jak ktoś odpowie na wszystko to będę wdzięczna:) I zaznaczę jaką najlepszą:)))
1.Gdzie posługiwano się pismem ideograficznym?
2.Jaką rolę pełniło Pismo Święte w judaizmie?
3.Naród wybrany, to...- podaj inne nazwy.
4. Zdefiniuj pojęcia : Partykularyzm, uniwersalizm.
5. Ułóż chronologicznie dzieje Żydów do czasów diaspory.
6. Jak wyglądały rządy Oligarchów? Opisz na przykładzie Sparty.
7. Jak wyglądały rządy demokratyczne w Atenach?
8. Zdefiniuj pojęcia : obywatel, prawodawca, tyrania.
9. Filozofia, czyli umiłowanie mądrości. podaj przykłady oddziaływania wzorców epoki hellenistycznej na inne cywilizacje i epoki. +
10. Zdefiniuj pojęcia :racjonalizm, idealizm, postęp, nauka.
11. Jak wyglądała wymiana międzykulturowa w obszarze Bliskiego Wschodu i Grecji?
12. Jakie cechy ustroju polis greckich zostały upowszechnione w Europie w dobie kolonizacji greckiej?
13. Jakie greckie wzorce estetyczne aktualne były do końca XX wieku?
14. Czym różni się dzisiejsza demokracja od greckiej?
15. Jakie instytucje działały w ustroju republiki rzymskiej?
16. jaki zasięg miały podboje rzymskie?
17. omów organizację zarządzania i sposoby eksploatacji prowincji rzymskich.
18. Jakie instytucje działały w ustroju cesarstwa rzymskiego.
19. Na czym Rzymianie opierali trwałość idei Rzeczy Pospolitej? Jak pojęcie to rozumiane jest współcześnie.
20. Na czym polegała romanizacja imperium.
21. wymień czynniki ujednolicania imperium rzymskiego (instytucje, kultura materialna, wartości)
22. organizacja, doktryna i system wartości chrześcijaństwa.
23. jakie czynniki wpłyneły na zjawisko kryzysu "imperium rzymskiego"
24. jakie elementy cywilizacji grecko-rzymskiej uległy zniszczeniu w wyniku najazdów barbarzyńskich?
Z góry dzięki:))) Pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T09:59:13+01:00
1.plemion indiańskich Ameryki Północnej i Środkowej, niektórych murzyńskich ludów Afryki, wielu plemion polinezyjskich i australijskich oraz początkowo pismo klinowe.
Na google.pl masz wszystkie odp. Wystarczy wpisać pytanie ;)