Procesowi utleniania zawsze towarzyszy proces redukcji i na odwrót, procesowi redukcji zawsze towarzyszy proces utleniania, czyli tzw. reakcje redoks. Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. Podaj takie raekcje którym podczas utneniania nie towarzyszy proces redukcji, lub takie którym podczas redukcji nie towarzyszy proces utleniania.
wiem, że to trudne zadanie, ale proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

2009-12-28T03:58:44+01:00
Najczęściej reakcje redox, to reakcje wymiany podwójnej lub pojedyńczej.W chemii nie organicznej istnieją jeszcze inne typy reakcji np. syntezy(łączenia) i analizy(rozkładu). Właśnie w tych reakcjach zachwiane jest pojęcie reakcji redox np. synteza zapisana równaniem reakcji:
2Mg+O2=2MgO, lub analiza 2HgO=2Hg + O2, w tych równaniach reakcji, nie możesz wskazać reakcji utleniania i redukcji zachodzących jednocześnie i to są właśnie przykłady gdzie nie obowiązuja redoxy!