1. Podaj zdania w stronie biernej zachowując ten sam czas:
a) Angelika muss das Buch von Grünemeier lesen.
b) Du konntest seine Frage beantworten.
c) Wir mussten unser Haus in diesem Jahr umbauen.
d) Anna darf im Sommer Stefen besuchen.
e) Der Chef hat Patrik feuern müssen.
f) Die Firma sollte neue Komputer kaufen.

2. Przetłumacz pamiętając o stronie biernej Passiv:
a) Praca domowa musi zostać odrobiona przez Tomasa.
b) Rower powinien jeszcze dzisiaj zostać naprawiony.
c) Tutaj nie wolno tańczyć.
d) Lektura musiała zostać przeczytana przez Dominika.
e) List powinien był zostać wysłany wczoraj.
f) Tutaj można było dyskutować.

Bardzo proszę o możliwie szybkie rozwiązanie, ponieważ mam to na jutro ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T14:13:52+02:00
1. Das Buch von Grünemeier muss von Angelika gelesen werden.
2. Seine Frage konnte von Dir beantwortet werden.
3. Unser Haus musste von uns in diesem Jahr umgebaut werden.
4. Stefen darf von Anna im Sommer besucht werden.
5. Patrick hat vom Chef gefeuert werden müssen.
6.Neue Computer sollten durch die Firma gekauft werden.

1. Die Hausarbeit muss von Thomas gemacht werden.
2. Das Fahrrad sollte noch heute repariert werden.
3. Hier darf es nicht getanzt werden.
4. Die Lektüre hat von Dominik ausgelesen werden müssen.
5. Der Brief sollte gestern geschickt werden.
6.Hier hat man diskutiert werden können.