Próbkę rudy żelaza o masie 2,5750g rozpuszczono w H2SO4, a żelazo zawarte w rudzie zredukowano do Fe2+. Otrzymany roztwór FeSO4 zmiareczkowano 28,4 cm3 roztworu KMnO4 o stężeniu 0,213 mol x dm-3. Napisz równanie reakcji i oblicz procentową zawartość żelaza. Odpowiedź wynosi 65,6 %

1

Odpowiedzi

2009-12-27T16:20:39+01:00
WItam na początku pragnę zaznaczyć, że wydaje mi się iż odpowiedź, ktróra jest podana jest błędna bo wychodzi mi coś takiego tylko że przecinek jest po 6,57% a teraz przedstawie moj tok rozumowania:

Fe+H2SO4-------- FeSO4 + H2
x 0.0030246 mol
56g 1mol

x=0.1693g Fe

100%- 2.575g
x--- 0.1693g x= 6,57 % i to jest odpowiedź

FeSO4+ 2KMnO4------Fe(MnO4)2 +K2SO4
x moli 0.0060492 mol
1 mol 2 mole

x= 0.0030246 mol FeSO4

Cm KMnO4 = 0.213 mol/dm3
przekształcamy wzór na stężenie molowe
n= Cm * V(dm3)
n= 0.213 mol/dm3 * 0.0284dm3 = 0.0060492 mol