1. Napisz równania reakcji podanych par związków.
a) zasada potasowa i kwas siarkowy(VI)
b) wodorotlenek żelaza(III) i kwas solny
2. Podaj nazwy soli, które powstają w wyniku reakcji podanych w poprzednim zadaniu.
3. Uzupełnij fragmenty równań reakcji i podaj nazwy otrzymanych soli.
a) Ba(OH)2 + HNO3 (liczby są małe)-->
b) Na(OH) + H3PO4 (liczby są małe) -->
c) Al(OH)3 = H2SO4 (liczby są małe) -->

2

Odpowiedzi

2009-12-27T10:45:56+01:00
1. Napisz równania reakcji podanych par związków.
a) zasada potasowa i kwas siarkowy(VI)
b) wodorotlenek żelaza(III) i kwas solny
2. Podaj nazwy soli, które powstają w wyniku reakcji podanych w poprzednim zadaniu.
3. Uzupełnij fragmenty równań reakcji i podaj nazwy otrzymanych soli.
a) Ba(OH)2 + HNO3 (liczby są małe)-->
b) Na(OH) + H3PO4 (liczby są małe) -->
c) Al(OH)3 = H2SO4 (liczby są małe) -->

zad.1, 2.
a) 2KOH+H2SO4 --> K2SO4 + 2 H2O - siarczan (VI) potasu

b)Fe(OH)3 + 3 HCl --> FeCl3 + 3 H2O - chlorek żelaza

Zadanie 3.
a) Ba(OH)2 + 2 HNO3 (liczby są małe)--> Ba(NO3)2 + 2 H2O
b) 3 Na(OH) + H3PO4 (liczby są małe) --> Na3PO4 + 3 H2O
c) 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 (liczby są małe) --> Al2(SO4)3 + 6 H2O

a)azotan (V) baru
b)fosforan (V) sodu
c)siarczan (VI) glinu
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T14:13:54+01:00
1. a) 2KOH + H2SO4 --> K2SO4 + 2H2O
b) Fe(OH)3 + 3HCl --> FeCl3 + 3H2O

2. a) Siarczan(VI)potasu
b) Chlorek żelaza(III)

3. a) Ba(OH)2 + 2HNO3 --> Ba(NO3)2 + 2H2O azotan(V) baru
b) 3NaOH + H3PO4 --> Na3PO4 + 3H20 fosforan(V) sodu
c) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 --> Al2(SO4)3 + 6H2O siarczan(VI) glinu


2 5 2