Hej zadanie polega na napisaniu 20 zdań ze słowem find(znajdywać) i 20 zdań ze słowem Check(sprawdzać) w języku angielskim i polskim ale żeby nie były aż tak wyszukane powinny być proste a nie jakieś na zaawansowanym poziomie

2

Odpowiedzi

2009-12-27T12:06:42+01:00
1.Wczoraj znalazłem klucze-Yesterday I found keys.
2.Moja siostra znalazła książkę,której długo szukała.-My sister found the book for which long she searched.
3.Nie znalazłem tego słowa w słowniku.-I didn't find this word in the dictionary.
4.Trudno znaleźć prawdziwego przyjaciela.-It is hard to find the real friend.
5.Nie mogę znaleźć swojej czapki-I cannot find my hat

1.Tato sprawdził hamulce w samochodzie.-The dad checked brakes in the car.
2.Siostra sprawdziła mi błędy w wypracowaniu.-The sister checked mistakes for me in the essay.
3.Sprawdziłem w kalendarzu kiedy są imieniny mojej babci.-I checked in the calendar when the name day was for my grandmother.
4.Sprawdź która jest godzina.-Check which hour is.
5.Sprawdź mi pracę domową z matematyki.-Check the homework for me from mathematics.
6.Nasza pani od historii lubi sprawdzać wypracowania klasowe.- Our mistress of history likes to check class essays.
7.Sprawdź,czy dobrze wybrałeś numer.-Check, whether well you dialed a number.
8.Sprawdź te słówko w słowniku.-Check the ones word in the dictionary.
9.Sprawdziłem Michała nie ma w domu-I checked Michał there is at home no.

1 5 1
2009-12-27T12:09:58+01:00
If I find your missing watch, I will tell you right away. - jezeli znajde twoj zegarek zaraz ci o tym powiem
If I find your glasses, I will let you know. - jezeli znajde twoje okulary zaraz cię poinformuję
If I find your wallet, I will let you know. - jezeli znajde twoj portfel zaraz dam ci znac
i tak dalej tylko podstawiasz inne słowa np. za wallet ;)

Let's check - sprawdźmy
please check my homework - proszę sprawdzić zadanie domowe
Check your English - sprawdź swój angielski
Check the writing carefully, so (that) you can find possible mistakes