Opisz swój posiłek .!! uzasadnij w nim czy twoje jedzenie jest zdrowe czy może nie
Napisz czy dobrze się odżywiasz !
-opisz czego nie lubisz jeść i dlaczego
-opisz co pijesz i co lubisz jeść
-Napisz jak wygląda twój posiłek w domu ,szkole
-napisz prace ,kora zawiera 4,5 zdań na każdy podany temat..!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T13:44:30+01:00
I think that I eat healthy food, because I don`t like fast food and fizzy drinks.
Myślę, że jem zdrowe jedzenie, ponieważ nie lubię fast foodów i napojów gazowanych. I don`t like meat, because I am vegetarian. Nie lubię mięsa, ponieważ jestem wegetarianką. I think that meat is unhealthy. Myślę, że mięso jest niezdrowe. I don`t like drink fizzy drinks, because that drink have a lot of oxide of carbon. Nie lubię napojów gazowanych, ponieważ zawierają one dużo dwutlenku węgla. I drink water. Piję wodę. This is very natural drink and water clean body. To jest bardzo naturalny napój i woda czyści ciało. We should drink 2l. of this drink for a day. Powinniśmy pić 2 litry tego napoju na dzień. I like fruits and vegetables. Lubię owoce i warzywa. I have my orchard and garden and I have my fruits and vegetables. Mam swój sad i ogród i mam swoje owoce i warzywa. I know that they are healthy, because I don`t use chemistry. Wiem, że są zdrowe, ponieważ nie używam chemii. In house I eat breakfast (milk and sandwich) and dinner ( soup). W domu jem śniadanie (mleko i kanapkę) i obiad (zupę).I like cooking. Lubię gotować. Everyday I have different food. Codziennie mam inne jedzenie. I have a book with recepts and I learn to cook. Mam ksiązkę z przepisami i uczę się gotować. When I am at school I eat lunch. Kiedy jestem w szkole jem lunch. In a house I do it to school and I pack it. W domu robię go to szkoły i pakuję. For example at school I eat sandwich and I drink tea or water. Na przykład w szkole jem kanapkę i piję herbatę albo wodę.

nie wiem, czy dobrze, staralam sie;)
9 2 9
2009-12-27T15:39:12+01:00
I don't like eat fish. I think, it smells bad, and it teastes terrible! I remember that, my mum had a carp in a both, when I wos five. The carp wos loocking at me. Bleh. I see it everytime, when i must to eat a fish. I like orange juice to drink. It is my favourite drink, because it's fresh and sweet. I like hamburger... yea... almost every teenager loves hamburgers. It's teasty. In school i sometime eat sandwiches, wich my mom take me. Why sometime? Just sometime my friends pick up my school brekfast!
5 4 5