Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T13:39:08+01:00
V₁ = 36km/h = 10m/s
v₂ = 108km/h = 30m/s
m = 800kg

Ek₁ = mv₁²/2 = 800kg*(10m/s)²/2 = 40 000J
Ek₂ = mv₂²/2 = 800kg*(30m/s)²/2 = 360 000J

W = ΔEk = Ek₂ - Ek₁ = 320 0000J

Ruch jpp, więc prędkość średnia v = v₁+v₂/2 = 20m/s
Droga s = 160m, zatem czas t = s/v = 8s

Moc P = W/t = 320 000J/8s = 40 000W = 40kW