Ruch zmienny.

Zad do t. wyżej: Wagon kolejowy został pchnięty przez lokomotywę, która nadała mu prędkość początkową 2km/h.
Oblicz jaką drogę przebył wagon do zatrzymania się i z jakim opóźnieniem się poruszał jeżeli ruch trwał 5 sekund.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-27T14:03:18+01:00
Vp=2km/h~0,55m/s
Vk=0
t=5s
a=?
S=?

a=(Vp-Vk)/t [m/s^2]
a=Vp/t
a=0,55/5
a=0,1m/s^2

S=Vp*t-(a*t^2)/2 [m]
S=0,55*5-(0,1*5^2)/2
S=2,75-(2,5/2)
S=2,75-1,25=1,5m