³Dwa przedmioty wykonane z tego samego matalu mają objętość V1 = 10 cm ³ , V2 15 cm³ . Masa pierwszego przedmiotu wynosi 89, 9 . Oblicz masę drugiego przedmiotu ? Jakiego metalu wykonano te przedmioty ?


Jaka powinna być minimalna pojemność naczynia do transportu 10 kg cementu o gęstości 3,2 /9 cm ³

1

Odpowiedzi

2009-09-16T13:54:55+02:00
Zadanie 1.
d=m÷V
V₁= 10cm³
m₁=89,9g
d=m÷V = 89,9g÷10cm³=8,99g/cm³

V₂=15cm³
d=8,99g/cm³
m=d×V
m=8,99g/cm³×15cm³=134,85g
Metal ten, to prawdopodobnie miedź (wartośc tabelaryczna gęstości to 8,93g/cm³)

Zadanie2
m=10kg=10000g
d=3,2g/cm³
V= m÷d
V= 10000g÷3,2g/cm³= 3125 cm³ (można ewent przeliczyc jednostki na metry sześcienne albo litry)