Zad. 76.
Cena towaru po dwukrotnej obniżce o ten sam procent, spadła z 680 zł do 613,70 zł. O ile procent obniżono cenę za każdym razem?

Zad. 81.
W trójkąt równoramienny o podstawie dł. 6 i ramionach dł. 5 wpisano prostokąt w ten sposób, że jeden bok prostokąta zawiera się w podstawie trójkąta. Jakie może być największe pole takiego prostokąta?

3

Odpowiedzi

2009-12-27T14:34:53+01:00
2009-12-27T14:37:04+01:00
81. z twierdzenia pitagorasa
gdy wpiszesz trójkąt w prostokąt, to wiadmo, żę jeden bok będzie miał 6. Połowa tego to 3
Z twierdzenia obliczamy
3do2+hdo2= 5do2
9+hdo2=25 /-9
hdo2=16
h=4
4 to dł drugiego boku
więc pole 6*4=24
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T15:26:05+01:00
Zad 76
x-procent

po I obniżce
680- x/100*680=680-6.8x

po II obnizce
680-6.8x- x/100*(680-6.8x)=613.70
680-6.8x-6.8x+68x²/1000=613.70
68x²/1000-13.6x-66.3=0//*1000
68x²-13600x-66300=0
x²-200x-975=0

Δ=40000-3900=36100

x₁=(200+190)/2=195
x₂=(200-190)/2=5 <=wybieramy tą odp
odp: 5%