Zadanie
Rozwiąż układy równań.
b) (x-1)⁷ = -1
y² - x = 9

c) y-x²=4
y+x²=12

d) x-√y = 0
x+√y = 8

e) (x - y)¹⁷ = 0
x + y = 6

f) x(x + y) = 0
x - y = 10

Jeżeli będzie odpowiedź bezbłędna dam Najlepszą ;))
Jeżeli będzie błąd zgłaszam jako błędna.
Jeżeli będą same wyniki daje SPAM i błędną.
CAŁE ROZWIĄZANIE MA BYĆ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T14:29:50+01:00
Zadanie
Rozwiąż układy równań.
b) (x-1)⁷ = -1
y² - x = 9

Rozwiązaniem pierwszego równania może być tylko 0 gdyż
(0-1)⁷=-1
-1⁷=-1
zatem x=0
wstawiamy do d-go
{x=0
{y²-0=9

{x=0
{y²=9 czyli y= -3 i y=3

c) y-x²=4
y+x²=12

{y=4+x² wstawiamy do d-go
{4+x²+x²=12
{y=4+x²
{4+2x²=12

{y=4+x²
{2x²=8/:2

{y=4+x²
{x²=4 czyli x=2 lub x=-2

Wstawiamy do pierwszego
{y=4+4=8
{x=2 lub

{y=8
{x=-2


d) x-√y = 0 stąd x=√y wstawiamy do drugiego
x+√y = 8

{x=√y
{2√y=8/:2

{x=√y
{√y=4 potęgujemy obustronnie/²

{x=√y
{y=16

{x=4
{y=16
e) (x - y)¹⁷ = 0 para takich samych liczb spełnia to r-nie np. (1,1),(2,2)(3,3)
biorąc pod uwagę drugi warunek rozwiązaniem jest para (3,3) x + y = 6

f) x(x + y) = 0
x - y = 10 stąd -y=10-x czyli y=x-10

{x(x+x-10)=0
{y=x-10

{x(2x-10)=0
{y=x-10

{x=0 i 2x-10=0 czyli x=5
{y=-10 lub y =-5