Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T14:27:59+01:00
Zadanie 1
Jaką drogę przebędzie startujący samolot,który w ciągu 10s osiąga prędkość 216km/h?

S = at²/2

V = 216km/h = [216*(5/18)]m/s = 60m/s

a = Δv/t
a = 60m/s:10s = 6m/s²

t = 10s
t² = 100s²

S = 6m/s²*100s² /2 = 600m/2 = 300m

Odpowiedź: Startujący samolot przebędzie drogę 300m.


Zadanie 2
W jakim czasie pracę W=6000J wykonałby silnik dźwigu o mocy P=3kW?

P = W/t
t = W/P

t = 6000J/3kW = 6000J/3000W = 2s

Odpowiedź: Silnik dźwigu wykona tą pracę w ciągu 2 sekund.
2009-12-27T14:38:55+01:00
Dane:
t = 10s
V = 216km/h = [216*(5/18)]m/s = 60m/s

Obliczenia :
S = at²/2
a = Δv/t
a = 60m/s:10s = 6m/s²

t = 10s
t² = 100s²

S = 6m/s²*100s² /2 = 600m/2 = 300m

Odp. startujący samolot przebędzie 300 m
_________________________________________________________
Dane
W= 6000 J
P = 3 kW = 3000 W

Szukane :
t= ???

Obliczenie

P = W/t I *t
Pt= W I P
t= W/P
t = 6000 / 3000
t = 2 s

Odp. Silnik dana pracę wykonał by w czasie 2 sekund