Pmóżcie mi w tych zadaniach. To jest bardzo pilne !!!!

1. Oblicz długość fali promieniowania czerwonego w szkle którego współczynnik załamania względem próżni wynosi 1.5 , częstość promieniowania czerwonego wynosi 4.3 *1014 Hz a prędkość światła w próżni wynosi 3*108
2. Współczynnik załamania wody względem powietrza wynosi 1.33 . Promień świetlny pada na powierzchnię wody pod kątem 50 stopni. Oblicz kąt odbicia oraz kąt załamania promienia w wodzie.


Pomóżcie !!!!
Nie róbcie sobie jaj z poważnych ludzi !!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T22:10:23+01:00
1) Δ---> niech to bedzie lambda( najbardziej zblizone do lambdy kształtem)
Δ=v/f
Δ=?
f=4,3*10¹⁴Hz
v=3*10⁸ m/s

Δ=3*10⁸/4,3*10¹⁴
Δ=6,97*10⁻⁷ m

2)kąt odbicia jest taki sam jak kat padania a wynika to z prawa odbicia.
kąt załamania natomiast:
n₁=1,33
n₂=1
α=50°
sinα/sinβ=1,33/1
sinβ=0,57
β=35,16°