BŁAGAM ZRÓBCIE!!!!!!!!!!!

1. Uczeń wykonując doświadczenie musiał zmierzyć napięcie na zaciskach doprowadzających prąd do żarówki. Nie mając woltomierza użył do tego celu miliamperomierza o zakresie do 1 mA i opornika o oporze 100 k(oma). Narysuj schemat połączenia pomiarowego oraz oblicz napięcie na zaciskach żarówki, wiedząc że miliamperomierz wskazał prąd o natężeniu 0,7 mA. Opór miliamperomierza można pominąć.
2. Do 4 połączonych równolegle żarówek o oporze 24 (omy) każda przyłożono napięcie 12 V. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?
3.Do sieci oświetleniowej włączono 15 jednakowych żarówek. Przez każdą żarówkę dostosowaną do napięcia 220 V płynie prąd o natężeniu 0,4 A. Oblicz:
a) natężenie prądu w przewodach doprowadzających do układu żarówek
b) opór każdej żarówki
c) całkowity opór żarówek włączonych do sieci oświetleniowej
4. Do oświetlenia choinki użyto n żaróweczek, każda dostosowana do napięcia 3,8 V i natężenia prądu 0,1 A. Żródłem zasilania było napięcie sieci 220 v, zaś oporem zabezpieczającym żarówka o mocy 40 W, dostosowana do napięcia U i połączona szeregowo z żaróweczkami. Z ilu żaróweczek powinno składać się oświetlenie choinki, aby świeciły one pełną jasnością (normalnie)? Wpływ temperatury n opór elektryczny pominąć.
5. Winda o ciężarze 6080 N wznosi się na wysokość 15 m w ciągu 20 s. Silnik poruszający windę pracuje pod napięciem 380 V. Oblicz natężenie prądu w obwodzie elektrycznym silnika. Straty energii pomiń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T15:33:09+01:00
1. Należy połączyć opornik i amperomierz szeregowo. W oparciu o wynikające z prawa Ohma równanie R = U/I można policzyć napięcie, mając dane natężenie prądu i opór:

U = IR = 0,7mA*100kΩ = 0,0007A*100 000Ω = 70V

2. Napięcie na końcach zacisków żarówek jest takie samo i wynosi U = 12V. Opór żarówki R = 24Ω, zatem płynący przez nią prąd I = U/R = 12V/24Ω = 0,5A.

3. Nie podajesz, czy połączenia w sieci są szeregowe, czy równoległe. Zakładam, że szeregowe (w razie przepalenia się żarówki nie powoduje przerwania obwodu); jeśli jest inaczej, napisz na priv, to poprawię.

a) I = 15*0,4A = 6A
b) R = U/I = 220V/0,4A = 550Ω
c) 1/Rz = 15*1/R = 15*1/(550Ω)
1/Rz = 15/(550Ω) = 1/(110Ω/3) <=> Rz = 110Ω/3

4. Moc dużej żarówki P = UI = U²/R, stąd R = U²/P = (220V)²/40W = 1210Ω

Opór małej żaróweczki r = 3,8V/0,1A = 38Ω

Moc małej żaróweczki P = UI = 0,38W

Natężenie prądu w obwodzie I = U/Rz = U/(R+nr) = 220V/(1210Ω+n*38Ω)

Moc małej żaróweczki przy tym natężeniu P = I²R = [220V/(1210Ω+n*38Ω)]²*38Ω

Warunki zadania będą spełnione, gdy [220V/(1210Ω+n*38Ω)]²*38Ω = 0,38W

Wychodzi jakieś 548 żarówek, możliwe, że coś pomyliłem ^^

5. P = Fv = 6080N * 15/20 m/s = 4560W
P = IU <=> I = P/U = 12A