Przypoządkuj (np.1c 2b) przyczyny wydarzeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej z ich kosekwencjami

1królewskie plany podwyrzszenia
2uchwalenie konstytucji
3 obawa przed rozpowszechnieniem się rewolucji w innych krajach
4wybuch w Paryżu
5 dązenie przedstawicieki stanu trzeciego do zagwarantowania praw obywatelskicha. zburzenie Bastylii
podatków
b ogłoszenie deklaracji praw człowieka i obywatela
c.wojna Francji z Austrią i Prusami
d.osłabienie władazy króla i zwiekszenie uprawnień parlamentu


proszę tak przed sylwestrem :D

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T15:27:05+01:00
2009-12-27T16:02:02+01:00
1d
2b
3c
4a
5d
Jestem dobry z Historii i jestem pewny, że te odpowiedzi są poprawne.:)
2009-12-27T17:18:54+01:00