Witam, proszę o pomoc w następującym zadaniu (obwód w załączniku)

a)Oblicz natężenie prądu płynącego przez opornik R oraz przez woltomierz. Oblicz błąd względny popełniony przy mierzeniu natężenia prądu płynącego przez opornik R.
b) Amperomierz zastosowany w obwodzie ma zakres skali od 100mA. Oblicz opór opornika jaki należy dołączyć do amperomierza aby można było odczytać natężenie prądy przez niego płynącego. Odpowiedz w jaki sposób należy dołączyć opornik.
c) Odpowiedz jaki element należy dołączyć do obwodu aby mógł on posłużyć do sprawdzenie słuszności prawa Ohma dla odcinka obwodu bez zmiany źródła prądu..

1

Odpowiedzi

2009-12-27T20:37:40+01:00
A)
połączenie równoległe Voltomirza i Rezystora
Rz=R*Rv/(R+Rv)=95,24
J=E/(r+Ra+Rz)=0,10323A
Uz=J*Rz=9,832V
Jv=Uz/Rv=0,00492A
J(rezystora)=Uz/R=0,0983A
bł=(J-Jrezys)/Jrezyst*100%=5%
b)
podłączyć równolegle do Amperomierza
najprościej to taki sam jak oporność amperomierza , wtedy wskazanie mnoży się razy 2 i jest wynik. ale tu pewno chodzi aby sobie pokomplikować :-)
nap. na Amperomoerzu to U=J(max)*Ra , po dołaczeniu bocznika musi być ten sam spadek napięcia U=J*Rz,
czyli J(max)*Ra = J*Rz1, z tego Rz1=J(max)*Ra /J=95,24
1/Rz1=1/Ra+1/Rb, z tego Rb=(Rz1*Ra)/(Ra-Rz1)=387,4
c)
zamiast woltomierza użytego w zadaniu , podłączyć woltomierz bardziej idealny (o bardzo duuuużo większej rezystancjui wewnętrznej) ?? być może o to chodziło ??
1 3 1