Odpowiedzi

2009-04-01T22:03:53+02:00
Funkcja regionalna:
powiązania przyrodniczo–klimatyczne,
nauka i dydaktyka,
turystyka i wypoczynek,
produkcja żywności ekologicznej.