1. Wyraź we wskazanych jednostkach:
a) cm - 0,8m; 500mm; 3,5dm; 0,07km; 70¹/₂₀ m
b) dm - 137cm; 30,1cm; 0,85m; 0,012km; ³/₈ km
c) dm - 5000cm; 20000cm; 1500000mm; 70000000mm
d) km - 250000cm; 75000cm; 200000000cm; 25000000mm
e) kg - 650g; 1520g; 360dag; 16,5t; 10⅕t
f) dag - 12kg; 6,75kg; 0,08t; 750g; 9g

2. Zamień:
Na mm²: 6cm²; 2,5cm²; 1dm²; 0,007dm²
Na cm²: 7dm²; 0,6dm²; 2m²; 0,05m²

3.
a) Wyraź w arach oraz w metrach kwadratowych:
2ha; 7ha; 5000ha; 0,7ha; 0,05ha; 3¼ha
b) Wyraź w hektarach oraz arach: 80000m²; 700tys.m²; 6000m²; 500m²;6mln m²

4. Wyraź w litrach i mililitrach objętości prostopadłościanów o wymiarach:
4dm x 2,5dm x 3 dm; 50 cm x 30cm x 80cm; 3,5dm x 85cm x 40cm; 1m x 1dm x 1cm

5. Wyraź:
a) w litrach - 9m³; 300ml; 4500ml; 250ml; 34ml
b) w mililitrach - 8 l; 9,5 l; 4dm³; 7,2dm³; 81cm³; 527cm³
c) w dm³ - 15 l; 3,7 l; 8000cm³; 6000ml

Błagam was o pomoc !!! Jeśli odpowiecie będę bardzo wdzięczna !!!!!!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T16:09:00+01:00
Z.1
1km=1000m=10000dm=100000cm=1000000mm
1m=10dm
1dm=10cm
1cm=10mm

Rozwiązanie zadania nr 1 (przesuwasz przecinek w odpowiednią stronę)
a) cm - 0,8m=80cm 500mm=50cm; 3,5dm=35cm; 0,07km=7000cm; 70¹/₂₀ m=70,5m=7050cm
b) dm - 137cm=13,7; 30,1cm=3,01dm; 0,85m=8,5; 0,012km=1,2; ³/₈ km=37,5dm
c) dm - 5000cm=500; 20000cm=2000; 1500000mm=15000; 70000000mm=700000
d) km - 250000cm=2,5; 75000cm=0,75; 200000000cm=2000; 25000000mm=25


1kg=100dag=1000g
1dag-10g
Analogicznie do poprzednich przykładów
e) kg - 650g=0,65; 1520g=1,52; 360dag; 16,5t; 10⅕t
f) dag - 12kg; 6,75kg; 0,08t; 750g; 9g itd.

z.2
1km²=1000000m²
1m²=100dm²
1dm²=100cm²
1cm²=100mm²
Rozwiązujesz analogicznie do poprzednich zadań
Na mm²: 6cm²; 2,5cm²; 1dm²; 0,007dm²
Na cm²: 7dm²; 0,6dm²; 2m²; 0,05m²

z.3 1ha=10a
1a=100m²

2ha=200m²=20a
itd.

z.4
1l=10dm³
1 litr = 1000 mililitrów
1dm³=100mililitrów

V prostopadłościanu4dmx2,5dmx3dm=30dm³=3l=3000mililitrów

z.5
1 litr = 0,001 m³
1m³=1000dm³
1m³=1000l

9m³=9000l
2 4 2
2009-12-27T16:20:06+01:00
1.
a) 80cm; 50cm; 35cm; 7000cm; 7005cm;
b) 13,7dm; 3,01dm; 8,5dm; 120dm; 1250dm;
c) 500dm; 2000dm; 15000dm; 700000dm;
d) 2,5km; 0,75km; 2000km; 25km;
e) 0,65kg; 1,52kg; 3,6kg; 16500kg 10200kg;
f) 1200dag; 675dag; 8000dag; 75dag; 0,9dag;

2.
a) 600mm²; 250mm²; 10000mm²; 100mm²;
b)700cm²; 60cm²; 20000cm²; 50cm²;

3.
a) 2ha=200ar=20000m²; 7ha=700ar=70000m²; 5000ha=500000ar=50000000m²; 0,7ha=70ar=7000m² 0,05ha=5ar=500m² 3¼ha=325ar=32500m²;
b)
2 3 2
2009-12-27T17:45:52+01:00
Zad1.
a) 80cm; 50cm; 35cm; 7000cm; 7005cm;
b) 13,7dm; 3,01dm; 8,5dm; 1250dm;
c) 500dm; 2000dm; 700000dm;
d) 2,5km; 0,75km; 2000km; 25km;
e) 0,65kg; 1,52kg; 16500kg 10200kg;
f) 1200dag; 675dag; 8000dag; 75dag;
zad2.
a) 600mm2; 250mm2; 10000mm2; 100mm2;
b)700cm2; 60cm2; 20000cm2; 50cm2;
2 3 2