Odpowiedzi

2009-12-27T17:48:04+01:00
Ewa Farna pochodzi z Trzyńca . Trzyniec to miasto we wschodnich Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w obrębie Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, na obszarze historycznego Śląska Cieszyńskiego, nad rzeką Olzą, w kotlinie rozdzielającej Beskid Śląski i Beskid Śląsko-Morawski. Liczy 38 000 mieszkańców.

W mieście znajduje się istniejąca od I poł. XIX wieku huta, obecnie największa w całej Republice Czeskiej. Jest to także ważny ośrodek mniejszości polskiej, stanowiącej 17% ludności. Przez Trzyniec przebiega jeden z dwóch głównych korytarzy transportowych (drogowo-kolejowy) łączących Czechy ze Słowacją. Swoją siedzibę mają tu: klub hokejowy Oceláři Třinec i piłkarski Fotbal Třinec.