Odpowiedzi

2009-12-27T16:14:36+01:00
A) Data: 1430(nadanie); 1433(potwierdzenie)
Władysław Jagiełło
-szlachta mogła piastować stanowisko dostojnika kościelnego
-zagwarantowanie szlachcie nietykalności osobistej
b) Data: 1454
Kaziemierz Jagiellończyk
-bez zgody szlachty nie mogły być ustanawiane nowe prawa
i podatki
-zaostrzenie kar za "ucieczkę" ze wsi