Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T17:28:18+01:00
-luteranizm
do zbawienia potrzebna jest tylko wiara i łaska Boga, istnieją tylko dwa sakramenty chrzest i komunia(przyjmowana pod postacią chleba i wina), papiez i sobory mogą sie mylić, nabożeństwa są odprawiane w językach narodowych, nie ma róznicy między świeckimi, a duchownymi, tym ostatnim także można się żenić
-kalwinizm
każdy jest od urodzenia przeznaczony do zbawienia lub potepienia, podkreślenie nędzy człowieka, rola łaski Bożej i koniecznośc oparcia się na Piśmie Świętym
-anglikanizm
głową tego koścoł był król Anglii,
18 4 18
2009-12-27T18:49:02+01:00
W wyniku reformacji powstały trzy nowe wyznania:

*Luteranizm
twórca:Marcin Luter
główne założenia:odrzucenie zwierzchnictwa papieża i kultu Matki Boskiej,przekonanie,że człowiek osiągnie zbawienie przez wiarę.
Obszary:Niemcy,Dania,Szwecja,Norwegia
*Kalwinizm
twórca:Jan Kalwin
Główne założenia:odrzucenie zwierzchnictwa papieża,przyjmowanie dwupostaciowej Eucharystii,przekonanie o predestynacji
obszary:Szwajcaria,Niemcy
*Anglikanizm
twórca:Henryk VIII
Główne założenia;zerwanie z papieżem,rozwiązanie zakonów,głową kościoła został Król Anglii
Obszary:Anglia

15 4 15