Referat:
1.Węglowodory w Przyrodzie?
2.Naturalne źródła węglowodorów.
3.Koncepcja powstawania ropy naftowej.
4.Destylacja Ropy naftowej (w tym)
-produkty ropy naftowej
-kraking
-reforming
-jakość benzyny (liczba oktanowa)
5.Przykłady skażeń środowiska ropą naftową.
6.Alternatywne źródła Energii.

Jezeli ktos bedzie próbował mi pomóc to prosze w całoście nie tylko nieliczne punkty i podpunkty...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T17:40:35+01:00
1. Najbardziej użytecznymi węglowodorami w przyrodzie są ropa naftowa, węgiel kamienny i gaz ziemny.

2. Naturalne źródła węglowodorów to: gaz ziemny,ropa naftowa,węgiel kamienny.

4. W wyniku destylacji ropy naftowej uzyskuje się szereg frakcji wrzących w różnych zakresach temperatury. W miarę podwyższania temperatury ropy destylują z niej coraz to trudniej lotne składniki. Produktami są :
- eter naftowy C5 - C6 o temperaturze wrzenia 20 - 90°C stosowany jako rozpuszczalnik
- benzyna lekka C6 - C7 o temperaturze wrzenia 90 - 120°C stosowana także jako rozpuszczalnik
- benzyna ciężka C7 - C12 o temperaturze wrzenia 100 - 200°C stosowana jako paliwo w silnikach spalinowych
- nafta C12 - C18 o temperaturze wrzenia 170 - 270°C stosowana jako paliwo
- olej gazowy lekki >C18 o temperaturze wrzenia 230 - 300°C stosowany jako paliwo
- olej smarowy >C18 o temperaturze wrzenia powyżej 300°C i stosowany jako smar
- mazut czyli pozostałość jest surowcem do produkcji smaru, parafiny i asfaltu oraz surowcem w procesach krakowania stosowanych do otrzymywania benzyny.

5. Ropa naftowa może skazić środowisko w dwóch sytuacjach - podczas poszukiwań i eksploatacji, oraz w czasie transportu. O ile erupcje związane z anomalnie wysokim ciśnieniem złożowym lub awariami głowic przeciwerupcyjnych są rzadkie i szybko opanowywane, to prawdziwą plagą dla środowiska są awarie powstałe w czasie transportu - głównie katastrofy tankowców.

Katastrofy wielkich zbiornikowców zdarzają się na świecie prawie co rok. Wyciek ropy naftowej spowodowany awarią zbiornikowca ma bardzo poważne skutki:
-Ropa szybko rozprzestrzenia się po powierzchni morza tworząc na wodzie warstewkę o grubości 0,3 mm i powodując zanieczyszczenie wybrzeża,
-Najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno,
-Lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych,
-Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się,
-Warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego,
-Bakterie stopniowo usuwają ropę, zużywając do tego celu cały tlen rozpuszczony w wodzie.

6. Alternatywne źródło energii jest to rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Są to przede wszystkim:

-Mała elektrownia wodna,
-wiatrak (turbina wiatrowa),
-koło wodne ( Energia prądów morskich, pływów i falowania),
-kolektor słoneczny (ogniwa fotowoltaiczne),
-biogaz,
-biomasa,
-energia geotermiczna,
-energia słoneczna,
-energia powietrzna (energia wiatru),
-energia wodna,

proszę naj . :) mam nadzieję, że pomogłam :)
6 5 6