Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T22:28:38+01:00
Siecią komputerową nazywamy obszar połączonych ze sobą komputerów udostępniających swoje dane (zasoby sieci). Zasoby te dzielimy na:
a)software - programy, zdjęcia, filmy, muzyka, itp.
b)hardware - sprzęt, który jest udostępniony w sieci (np. drukarka sieciowa)
Sieci komputerowe możemy podzielić ze względu na medium transmisji na przewodowe i bezprzewodowe, natomiast ze względu na jej zasięg na sieci:
a)LAN (local area network)- sieci lokalne
b)MAN (metropolitan area network) - sieć miejska
c)WAN (wide area network)- sieć rozległa, internet.
Ponadto ze względu na udostępniane zasoby wyróżniamy sieci typu klient-serwer (komputery łączą się ze sobą za pośrednictwem serwera) oraz sieci typu peer-to-peer (p2p; komputery są połączone ze sobą bezpośrednio).
Najważniejsze topologie sieci (sposób połączenia komputerów) to:
a)połączenie magistrali
b)połączenie gwiazdy (występuje Hub-koncentrator)
c)topologia pierścienia (lub z 2 przewodami topologia podwójnego pierścienia).

Protokół sieciowy to zbiór zasad przekazywania informacji w sieci. Protokołem sieci rozległej jest TCP/IP, prtokół UDP odpowiada za rozgłaszanie w sieci, protokół ICMP kontroluje błędy przekazu.
IP jest adresem logicznym komputera (przykładowo 80.30.27.192), natomiast MAC jest jego adresem fizycznym (karty sieciowej)

Usługi sieci rozległej i sieci lokalnej:
a)TELNET - umożliwia zdalne zalogowanie się i pracę na komputerze
b)MAIL - poczta elektroniczna, wykorzystuje protokoły SMTP (wysyłanie, port 25), POP3 i IMAP (odbiór, odpowiednio porty 110 i 133)
c)FTP - umożliwia ściąganie i wysyłanie plików na obcy serwer
d)NNTP - protokół transmisji newsów (np. grupy dyskusyjne)
e)HTTP/WWW - serwer webowy (strony internetowe, port 80)
f)rozmowy w czasie rzeczywistym - GG, ICQ, IRC
g)sklepy internetowe (bazy danych)
h) DNS (port 53) (domain name serwer) tłumaczy nazwy domenowe na adres IP i odwrotnie.

Serwer PROXY jest serwerem cashującym, zapisuje dane w celu ich ponownego wykorzystania (co 48h następuje samooczyszczenie), natomiast serwer DHCP jest odpowiedzialny za automatyczne konfigurowanie wszystkich komputerów w sieci. Serwer BK służy do kopiowania danych z serwena głównego na serwer lustrzany (wykonuje kopię zapasową).