Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T23:10:24+01:00
Według mnie wolność jest to możliwość wyrażania własnych opinii i poglądów na dany temat.Mamy dużo przykładów wolności .Prawo ochrony życia -życie każdego człowieka jest chronione prawem .
-wolność osobista i nietykalność -jej ograniczenie może wystąpić tylko na podstawie prawa ,a pozbawienie wolności -prawomocnym wyrokiem sądu
-Wolność wyrażania swoich poglądów ,dostęp do informacji i wolność jej upowszechniania -każdy może swobodnie wyrażać swoje opinie i mieć dostęp do informacji za pośrednictwem różnych środków przekazu (radia ,telewizji ,prasy,internetu)
-wolność sumienia i religii -każdy obywatel ma wolność wyboru przekonań religijnych i moralnych .Może swobodnie uczestniczyć w nabożeństwach i uroczystościach religijnych.Może także nie wyznawać żadnej religii i nie uczestniczyć w praktykach religijnych .Rodzice maja prawo wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi
-Prawo do ochrony prawnej życia prywatnego ,rodzinnego ,czci i dobrego imienia oraz decydowaniu o swoich sprawach osobistych
-Wolność zrzeszania się -Obywatele mają prawo do tworzenia różnych organizacji społecznych i politycznych oraz wstępowania do nich np.do związków zawodowych ,organizacji społecznych ,partii politycznych .Zakazane są zrzeszania ,których cel i działalność są sprzeczne z prawem
Wolność człowieka kończy się tam gdzie zaczyna się ona dla drugiego człowieka.Czyli nie powinniśmy przekracza pewnej bariery ,oddzielającej nas od drugiego człowieka