Odpowiedzi

2009-12-27T20:33:17+01:00
1
A=C; B=O2; C= SO2,
1. S + O2 --> SO2
2. C + O2 --> CO2
Cały problem polega na tym, żeby pomyśleć co tam może pasować. Np. w pierwszym masz, że A+B=CO₂ Z tego wynika, że A i B to węgiel i tlen. Teraz tylko trzeba ustalić co jest czym. I tu patrzysz na drugą reakcję, jest tam: siarka+ b=c
"b" jest wspólne dla obu reakcji. Jednak nie jest to węgiel, bo jak byś to zapisała: S+C=???. Został więc tlen, a w wyniku połączenie siarki i tlenu (substancja B) powstaje tlenek siarki (substancja C). Więc "A" musi być węglem.


I analogicznie drugi przykład.
2.
A=S; B=CuS; C=H2S

Najpierw w poziomie
1. Cu + S --> CuS
2. S + H2 --> H2s

i pionie
H2 + CuS --> H2s + Cu
2009-11-26 20:28:40
S + H2 --> H2S
2009-12-28T01:46:19+01:00
1
A=C; B=O2; C= SO2,
1. S + O2 --> SO2
2. C + O2 --> CO2

2.
A=S; B=CuS; C=H2S

1. Cu + S --> CuS
2. S + H2 --> H2s

H2 + CuS --> H2s + Cu
2009-11-26 20:28:40
S + H2 --> H2S