1.Głównym czynnikiem, który wpłynął na rzeźbę Nizin Środkowopolskich był............ze zlodowacenia..................

2.Głównym czynnikiem, który wpłynął na powstanie rzeźby wysokogórskiej Tatr był............................

3.Elementami rzeźby wysokogórskiej są m.in.: a)... b)... c)...

4.Głównym czynnikiem rzeźbotwórczym w makroregionie, w którym mieszkasz(rzeszów) był......................

5.Węgiel kamienny powstał w erze ........., w okresie.........

6.Z zachodu napływają do Polski masy powietrza.............

7.Ze wschodu napływają do Polski masy powietrza............

8.Z południa napływają do Polski masy powietrza..............

9.Z północy napływają do Polski masy powietrza...............

10.Jednostką ciśnienia atmosferycznego jest.......lub.........

11.Układ baryczny, w którym ciśnienie powietrza wzrasta w kierunku jego centrum, nazywa się............................

12.W styczniu średnia temperatura powietrza w Szczecinie jest ............ niż w Lublinie

13. W lipcu średnia temperatura powietrza w Szczecinie jest........... niż w Lublinie.

14.Roczna suma opadów w Polsce wynosi ok.............mm.

15.Klimat Polski określa się jako...........................

16.Przejściowość klimatu Polski polega na tym, że.............................................................

17.Okres wegetacyjny w Polsce trwa ok .................... dni.

18. Okres wegetacyjny w Szczecinie trwa ...................... niż w Suwałkach.

19.Największe wezbrania wody w rzekach górskich występują w okresach..............................................................
z powodu..............................

20.Najwieksze wezbrania wody w rzekach nizinnych występują w okresie...............................................................
z powodu..............................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T19:15:15+01:00
1.Głównym czynnikiem, który wpłynął na rzeźbę Nizin Środkowopolskich był LĄDOLÓD ze zlodowacenia ŚRODKOWOPOLSKIEGO.

2.Głównym czynnikiem, który wpłynął na powstanie rzeźby wysokogórskiej Tatr było FAŁDOWANIA ALPEJSKIE.

3.Elementami rzeźby wysokogórskiej są m.in.:
a)TURNIE b)GRANIE c)KOTŁY POLODOWCOWE

4.Głównym czynnikiem rzeźbotwórczym w makroregionie, w którym mieszkasz (Rzeszów) było ZLODOWACENIE KRAKOWSKIE.

5.Węgiel kamienny powstał w erze PALEOZOICZNEJ, w okresie KARBON.

6.Z zachodu napływają do Polski masy powietrza MORSKIEGO (POLARNE I ZWROTNIKOWE)

7.Ze wschodu napływają do Polski masy powietrza KONTYNENTALNEGO (POLARNE I ARKTYCZNE)

8.Z południa napływają do Polski masy powietrza ZWROTNIKOWEGO.

9.Z północy napływają do Polski masy powietrza ARKTYCZNEGO.

10.Jednostką ciśnienia atmosferycznego jest POSCAL lub MILIMETR SŁUPKA RTĘCI.

11.Układ baryczny, w którym ciśnienie powietrza wzrasta w kierunku jego centrum, nazywa się WYŻEM BARYCZNYM.

12.W styczniu średnia temperatura powietrza w Szczecinie jest WYŻSZA niż w Lublinie

13. W lipcu średnia temperatura powietrza w Szczecinie jest NIŻSZA niż w Lublinie.

14.Roczna suma opadów w Polsce wynosi ok 600 mm.

15.Klimat Polski określa się jako UMIARKOWANY PRZEJŚCIOWY.

16.Przejściowość klimatu Polski polega na tym, że NAPŁYWAJĄ NA NIĄ RÓŻNE MASY POWIETRZA MORSKIE I KONTYNENTALNE.

17.Okres wegetacyjny w Polsce trwa ok 200 dni.

18. Okres wegetacyjny w Szczecinie trwa DŁUŻEJ niż w Suwałkach.

19.Największe wezbrania wody w rzekach górskich występują w okresach WIOSENNYCH z powodu ROZTOPÓW.

20.Największe wezbrania wody w rzekach nizinnych występują w okresie LETNIM z powodu WYSOKICH OPADÓW.